چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

شهادت در برابر تاریخ

شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی

 

من، برای ادای مسئولیتم در برابر تاریخ، به عنوان کسی که در طول این دو سال تجربه عینی کرده است این جریان را، در پیشگاه خدا در این خانه خدا و در برابر و با حضور شما خلق خدا، شهادت می دهم که اگر مراقبت پی گیر فقیه اسلام شناس، با تقوای شجاع آگاه به مسائل روز در جریان عمل و اجرا ولو به حداقل ممکن تأمین نشود، ضمانتی عملی برای اسلامی ماندن نظام حاکم اجتماعی وجود ندارد.

 

برای شنیدن این قطعه از سخنان شهید بهشتی کلیک کنید (اینجا)

گزارش تخلف
بعدی